Οι καλύτερες ταμειακές μηχανές – σε αυτόνομη λειτουργία ή σε σύνδεση με H/Y - πωλούνται και υποστηρίζονται από την εταιρεία μας...

ΑΠΛΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ICS Infocarina
5x2 τμήματα, Θερμική

 

SHARP ER-A227G
6x2 τμήματα, Θερμική

 

 

 

MRS Wisdor CRD-81
60x2 τμήματα, Θερμική

 

 

ICS Hitec 458G
25x2 τμήματα, Θερμική

 

 

 

MRS Fasy Palmar Plus
5x2 τμήματα, Θερμική

 

 

 

SAREMA Superamerica
30 τμήματα, Θερμική

 

 

INTERSYS ΙS-1
32 τμήματα, Θερμική

 

 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

SHARP ER-497G
    50 τμήματα, Θερμική

 

 

ICS Hitec 458G Res
    50 τμήματα, Θερμική

 

 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ

 

 

MRS Junior
5x2 τμήματα, Θερμική

 

 

 

ICS Extra
15 τμήματα, Θερμική

 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ

 

 

ICS Elegant Plus
8x2 τμήματα, Θερμική