ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (Σ.Τ.Υ.)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 ΩΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΤΙΜΗ /ΩΡΑ

ΑΞΙΑ

1

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 5 ΩΡΩΝ   (ΣΤΥ-5)

5 ώρες

40€

200,00€

2

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10 ΩΡΩΝ  (ΣΤΥ-10)

10 ώρες

38€

380,00€

3

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 15 ΩΡΩΝ  (ΣΤΥ-15)

15 ώρες

35€

525,00€

4

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 25 ΩΡΩΝ  (ΣΤΥ-25)

25 ώρες

33€

825,00€

5

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 40 ΩΡΩΝ  (ΣΤΥ-40)

35ώρες

30€

1.050,00€

6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(ΑΝΕΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

 

50€/ώρα

 

 

          ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1.  Όλες οι παραπάνω τιμές  αναφέρονται σε καθαρές αξίες και δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ.

2.  Όλα τα Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες των τεχνικών τμημάτων της εταιρείας και παρέχονται με όλους τους δυνατούς τρόπους.

3. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης υλικού και συστημικού λογισμικού(hardware & system software) περιλαμβάνει 2 εργαζόμενους για την υποδοχή αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης, 5 εργαζόμενους τεχνικούς για την τεχνική υποστήριξη προβλημάτων εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού (λειτουργικό σύστημα, λογισμικού antivirus, backup λογισμικού) και 2 εργαζόμενους για την τεχνική υποστήριξη προβλημάτων εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με τηλεφωνικό τρόπο, με τηλεϋποστήριξη, με επιτόπια παρουσία στην έδρα του πελάτη ή εντός έδρας για εξοπλισμό που ο ίδιος  παραδίδει στο εργαστήριο.

4. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης  λογισμικού (application software) περιλαμβάνει 1 εργαζόμενο για την υποδοχή αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης, 5 εργαζόμενους τεχνικούς για την τεχνική υποστήριξη προβλημάτων λογισμικού. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με τηλεφωνικό τρόπο, με τηλεϋποστήριξη, ή με επιτόπια παρουσία στην έδρα του πελάτη.

5. Η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  για την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων των πελατών διατηρεί σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) το οποίο ανανεώνει συνεχώς. Από 1/1/2014 χρησιμοποιεί το SingularLogic Galaxy CRM.

6. Επίσης η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι πιστοποιημένη με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης.

7. Τέλος οι υπηρεσίες υποστήριξης στην έδρα του πελάτη προσφέρονται με τα μεταφορικά και άλλα τεχνικά μέσα που διαθέτει η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.