ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (επιλογή στο Τ/Κ: 3)
Πωλήσεις Χονδρικής (Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα, Εστιατόρια) εσωτ. 202
Πωλήσεις Χονδρικής (Επιχειρήσεις Διανομής — Λιανικής Πώλησης, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Φαρμακεία, Ελαοτριβεία, Λογιστήρια) εσωτ. 121
 
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (επιλογή στο Τ/Κ: 1)
Λιανική Πώληση, Ηλεκτρονικό Κατάστημα U εσωτ. 111
Λιανική Πώληση, Ηλεκτρονικό Κατάστημα U εσωτ. 113
 
ΤΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(APPLICATION SOFTWARE SUPPORT DPT.) (επιλογή στο Τ/Κ: 2)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓραμματειακήΥπόστήριξη, Συμβόλαια Συντήρησης — Υποστήριξης εσωτ. 115
ΤΕΧΝΙΚΟΙ Galaxy Commercial- ERP, Control, Accountant, Farmakon, Μισθοδσία εσωτ. 114
  Galaxy Hospitality, Galaxy Restaurant, Galaxy Commercial-ERP εσωτ. 116
  Control, Accountant εσωτ. 117
  Genesis, Galaxy Commercial-ERP, Galaxy RF, Galaxy OTR, MoRE εσωτ. 118
  Galaxy Hospitality, Galaxy Restaurant εσωτ. 119
 
ΤΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(HARDWARE & SYSTEM SOFTWARE SUPPORT DPT.) (επιλογή στο Τ/Κ: 3)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓραμματειακήΥπόστήριξη, Παραλαβή Εξοπλισμού, Αποστολή Εξοπλισμού,  Καταγραφή Αιτημάτων Πελατών  εσωτ. 102
  ΓραμματειακήΥπόστήριξη, Παραλαβή Εξοπλισμού, Αποστολή Εξοπλισμού,  Καταγραφή Αιτημάτων Πελατών εσωτ. 101
ΤΕΧΝΙΚΟΙ Τηλεφωνικά Κέντρα Papasonic, Φωτοαντιγραφικά Canon, Ταμειακές Μηχανές, Εκυπωτές εσωτ. 103
  Συστήματα Παρακολούθησης & Καταγραφής με IP Cams, Τηλεφωνικά Κέντρα Papasonic, Φωτοαντιγραφικά Canon, Εκυπωτές εσωτ. 104
  Server, Networks, System Software, Network Security εσωτ. 105
  Networks, System Software, Security εσωτ. 106
  Wi-Fi, Networks, Τηλεφωνικά Κέντρα IP, Network Security εσωτ. 107
  Wi-Fi, Networks, Network Security, Συστήματα Παρακολούθησης & Καταγραφής με IP Cams εσωτ. 108
  Wi-Fi, Networks, Τηλεφωνικά Κέντρα IP, Network Security εσωτ. 109
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (επιλογή στο Τ/Κ: 4)