ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ GALAXY

 

Υπηρεσία

Μον. Μέτρησης

Αξία

1.

Ανάπτυξη Dashboard

(Αναφέρεται η ελάχιστη υπηρεσία-Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τη λειτουργικότητα του Dashboard)

Τεμ.

100,00

 

Interfaces

1.

Διασύνδεση με Web Hotelier / Primal Res

(Υπάρχει κόστος που αφορά στη Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα)

Τεμ.

200,00

2.

Διασύνδεση με TUI Destimo

(Υπάρχει κόστος που αφορά στη Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα)

Τεμ.

100,00

3.

Διασύνδεση με Lybra Tech

(Υπάρχει κόστος που αφορά στη Singularlogic – εδώ αναφέρεται το κόστος υπηρεσιών ανά κατάλυμα)

Τεμ.

500,00

4.

Διασύνδεση με Γενική Λογιστική SingularLogic

Τεμ.

250,00

5.

Διασύνδεση με Γενική Λογιστική άλλων κατασκευαστών

Τεμ.

400,00

 

Campaigns

1.

Διασύνδεση με Mail Chimp για αποστολή Campaigns

Τεμ.

100,00

2.

Δημιουργία Campaign

(Περιλαμβάνει δημιουργία δυναμικής συλλογής επαφών και δημιουργία Campaign)

Τεμ.

100,00

3.

Δημιουργία Campaign με χρονοπρογραμματισμό

(Περιλαμβάνει δημιουργία δυναμικής συλλογής επαφών και δημιουργία Campaign και ρύθμιση χρονοπρογραμματστή για την αυτόματη αποστολή)

Τεμ.

150,00

Παρατηρήσεις:

Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ