ΈΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

(Όλα τα αναφερόμενα έργα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.)

 1. Όλοι οι ΔΗΜΟΙ της Ζακύνθου με πανελλήνιο διαγωνισμό στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Εφαρμογές Πρωτόκολλο, Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ύδρευση, Λογιστική και Μισθοδοσία (2000)
 2. Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου Σ.Α.Ζ. (Προσφορές - 1999)
 3. Λογιστήριο Δήμου Ζακυνθίων – (Προσφορές 1997)
 4. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου – Υ.Δ.Ε. Νομαρχία (Διαγωνισμός - 1996)
 5. Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο – Αγ. Κύρηκας (Διαγωνισμός - 1996)
 6. Επιμελητήριο Ζακύνθου – (Διαγωνισμός 1998)
 7. 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου–Αίθουσα Πληροφορικής (Διαγωνισμός – 1998)
 8. Λογιστήριο Νοσοκομείου Ζακύνθου (Προσφορές - 1999)
 9. Τ.ΕΔ.Κ. Ζακύνθου (Προσφορές - 1999)
 10. Πρωτόκολλο Περιφερειακής Διεύθυνσης (Προσφορές - 2000)
 11. Νομαρχιακό Ταμείο Ζακύνθου (Προσφορές - 2000)
 12. Εφαρμογή παρακολούθησης αλλοδαών στην Περιφερειακή Διεύθυνση (Ανάθεση -2001)
 13. Κέντρο Ενημέρωσης Νέων (ΚΕΝ) Δήμου Ζακυνθίων (Διαγωνισμός - 2001)
 14. Πρωτόκολλο Ο.Δ.Α.Ζ (Διαγωνισμός - 2001)
 15. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου – 7 πλήρη συστήματα Η/Υ για τις Υπηρεσίες της (Διαγωνισμός - 2001)
 16. Εργαστήριο Πληροφορικής 2ου Γυμνασίου (Φεβρουάριος 2002 – Πανελλήνιος διαγωνισμός)
 17. Εργαστήριο Πληροφορικής 3ου Γυμνασίου (Φεβρουάριος 2002 – Πανελλήνιος διαγωνισμός)
 18. Εργαστήριο Πληροφορικής Γυμνασίου Βολιμών (Φεβρουάριος 2002 – Πανελλήνιος διαγωνισμός)
 19. Εργαστήριο Πληροφορικής Γυμνασίου Βανάτου (Φεβρουάριος 2002 – Πανελλήνιος διαγωνισμός)
 20. Εργαστήριο Πληροφορικής Γυμνασίου Λιθακιάς (Φεβρουάριος 2002 – Πανελλήνιος διαγωνισμός)
 21. Εργαστήριο Πληροφορικής Γυμνασίου Μαχαιράδου (Φεβρουάριος 2002 – Πανελλήνιος διαγωνισμός)
 22. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου – 10 πλήρη συστήματα Η/Υ για τις Υπηρεσίες της (Διαγωνισμός - 2002)
 23. Σ.Α.Ζ. Α.Ε. – 6 πλήρη συστήματα & Server για την Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου (Διαγωνισμός - Σεπτέμβριος 2003)
 24. Επιμελητήριο Ζακύνθου - Αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού (Server & δίκτυο) (Διαγωνισμός – Οκτώβριος 2003)
 25. Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου - 8 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Δεκέμβριος 2003)
 26. 2ο Δημοτικό σχολείο Ρίζας - 9 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Αύγουστος 2004)
 27. 2ο Δημοτικό σχολείο Ζακύνθου - 9 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Αύγουστος 2004)
 28. Γυμνάσιο Κατασταρίου Ζακύνθου – 12 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Οκτώβριος 2004)
 29. 2o TEE Ζακύνθου – 12 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Φεβρουάριος 2005)
 30. Εσπερινό Λύκειο Ζακύνθου - 10 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Μάρτιος 2005)
 31. Δημοτικό σχολείο Κερίου Ζακύνθου 3 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Απρίλιος 2005)
 32. Δημοτικό σχολείο Λιθακιάς Ζακύνθου - 8 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Απρίλιος 2005)
 33. Δημοτικό σχολείο Γερακαρίου Ζακύνθου - 8 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Απρίλιος 2005)
 34. Δημοτικό σχολείο Κατασταρίου Ζακύνθου - 8 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Απρίλιος 2005)
 35. 4ο Δημοτικό σχολείο Ζακύνθου - 8 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Απρίλιος 2005)
 36. Δημοτικό σχολείο Μουζακίου Ζακύνθου - 8 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Απρίλιος 2005)
 37. Δημοτικό σχολείο 1ο Ριζας Ζακύνθου - 8 πλήρη συστήματα σε δίκτυο (Διαγωνισμός – Απρίλιος 2005)
 38. Δημιουργία χώρων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών στον Δήμο Ζακυνθίων. (Διαγωνισμός Μάιος 2005)
 39. 1ο Ενιαίο Λύκειο Ζακύνθου - Εξοπλισμός εργαστηρίου Φυσικής με οπτικοακουστικά μέσα (Διαγωνισμός Μάιος 2005)
 40. 2ο Ενιαίο Λύκειο Ζακύνθου - Εξοπλισμός 3 εργαστηρίων Φυσικής με οπτικοακουστικά μέσα (Διαγωνισμός Μάιος 2005)
 41. 3ο Ενιαίο Λύκειο Κατασταρίου Ζακύνθου - Εξοπλισμός εργαστηρίου Φυσικής με οπτικοακουστικά μέσα (Διαγωνισμός Μάιος 2005)
 42. Νομαρχία Ζακύνθου. Πέντε πλήρη νέα συστήματα Η/Υ και περιφερειακών (Διαγωνισμός - Ιούλιος 2006)
 43. Νομαρχία Ζακύνθου. Επέκταση μηχανογραφησης Γρ. Συγκοινωνιών Ζακύνθου (Διαγωνισμός - Δεκέμβριος 2006)
 44. Μουσείο Σολωμού και ΕπιφανώνΖακυνθίων (Πανελλήνιος διαγωνισμός - Δεκέμβριος 2006)
 45. Νομαρχία Ζακύνθου. Επέκταση Μηχανογράφησης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Διαγωνισμός - Μάρτιος 2007)
 46. ΤΕΔΚ Ν. Ζακύνθου. Αλλαγή Μηχανογραφικού συστήματος (Προσφορές - Αύγουστος 2007)
 47. Δήμος Ζακυνθίων. Αλλαγή και επέκταση μηχανογραφικού εξοπλισμού με αφορμή την μετακίνηση στο νέο Δημαρχείο (Διαγωνισμός - Αύγουστος 2008)
 48. Σ.Α.Ζ. - Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου ΑΕ (Διαγωνισμός - Δεκέμβριος 2008)
 49. Δήμος Ζακυνθίων. Επέκταση εφαρμογών διαχείρισης ΟΤΑ Singular-Genesis (Διαγωνισμός - Δεκέμβριος 2008)
 50. Συνδεσμος Καθαριότητας Ζακύνθου. Πληρης μηχανογραφική εγκατάσταση υλικού και λογισμικού Singular-Genesis (Διαγωνισμός - Φεβρουάριος 2009)
 51. Δήμος Αρκαδίων Ζακύνθου. Αντικατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού και προμήθεια ειδικού νέου εξοπλισμου (Διαγωνισμός - Μάιος 2009)
 52. Δήμος Ζακυνθίων. «Επέκταση Κεντρικού υπολογιστικού συστήματος (Server) του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Ζακυνθίων» (Διαγωνισμός - Απρίλιος 2010)
 53. Καλλικράτειος Δήμος Ζακυνθίων. Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων. (Υπεργολαβία -  Νοέμβριος 2010)
 54. Γυμνάσιο Λιθακιάς Ζακύνθου: Εγκατάσταση τριών (3) συστημάτων διαδραστικών πινάκων μετά συναφούς εξοπλισμού. (Διαγωνισμός - Δεκέμβριος 2010)
 55. Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Προμήθεια 25 Η/Υ συστημάτων μετά των απαραίτητων εκτυπωτικών συσκευών. (Διαγωνισμός - Ιανουάριος 2011)
 56. Γυμνάσιο Μαχαιράδου Ζακύνθου: Εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων διαδραστικών πινάκων μετά συναφούς εξοπλισμού. (Διαγωνισμός - Φεβρουάριος 2011)
 57. 2o Δημοτικό σχολείο Ζακύνθου. Εγκατάσταση συστήματος διαδραστικού πινάκα μετά συναφούς εξοπλισμού. (Ανάθεση  - Μάρτιος 2011)
 58. ΔΕΥΑ Ζακύνθου: Πλήρης Μηχανογραφική εγκατάσταση εξοπλισμού. Λογισμικό Singular Genesis ΔΕΥΑ. (Διαγωνισμός - Μάρτιος 2011)
 59. Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Προμήθεια 7 Η/Υ συστημάτων μετά των απαραίτητων εκτυπωτικών συσκευών. (Διαγωνισμός - Μάρτος 2012)
 60. Νέο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Προμήθεια & εγκατάσταση δικτυακού ενεργού εξοπλισμού. (Διαγωνισμός - Απρίλιος 2012)
 61. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Προμήθεια 7 Η/Υ συστημάτων. (Διαγωνισμός - Ιούνιος 2012)
 62. Δήμος Ζακύνθου: Προμήθεια & εγκατάσταση για το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας. (Διαγωνισμός - Οκτώβριος 2012)
 63. Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Προμήθεια 15 Η/Υ συστημάτων μετά των απαραίτητων εκτυπωτικών συσκευών. (Διαγωνισμός - Μάρτιος 2013)
 64. ΔΕΥΑ Ζακύνθου: Προμήθεια 5 φορητών συσκευών ηλεκτρονικής υδρομέτρησης. (Διαγωνισμός - Μάρτιος 2013)
 65. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Προμήθεια ειδικού μηχανογραφικού εξοπλισμού. (Διαγωνισμός - Σεπτέμβριος 2013)