• Επιδοτούμενα

    Περιγράφονται τα όλα τα ισχύοντα επιδοτούμενα προγράμματα, που ενισχύουν τις επιχειρήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνίων αλλά και Υπηρεσιών Υλοποίησης.

  • Εγκαταστάσεις

    Περιγράφονται σύντομα οι κυριότερες τελευταίες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

  • Ανακοινώσεις

    Κάθε χρήσιμη πληροφορία προς τους πελάτες της εταιρείας μας, παρουσιάζεται εδώ με την μορφή σύντομης ανακοίνωσης.