ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία μας από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της (1989), έχει προσανατολιστεί, στην παροχή υψηλού επιπέδου μηχανογραφικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Προσπαθούμε με την βοήθεια των τεχνικών μας να καλύψουμε συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα και σε καμιά περίπτωση δεν εμπλεκόμαστε σε θέματα που είναι πέρα από το γνωστικό μας αντικείμενο. Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε μια ρεαλιστική τιμολογιακή πρόταση έχουμε κοστολογήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την λειτουργία της επιχείρησής μας και σας παραθέτουμε τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που έχουν συχνή ανάγκη από τεχνική υποστήριξη θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας είναι μέσω συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης υλικού (hardware) ή/και λογισμικού (software) – Σ.Υ., τα οποία αναφέρονται στο τέλος του παρόντος τιμοκαταλόγου.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι καταβάλουμε συνεχώς προσπάθειες αναβάθμισης των υπηρεσιών μας. Όλοι οι τεχνικοί μας μετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια αρκετές φορές το χρόνο, βελτιώνουμε τις εγκαταστάσεις μας, βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας, και πάντοτε προσπαθούμε να προσφέρουμε κάτι τις καλύτερες κατά το δυνατόν υπηρεσίες στον καλύτερο δυνατό χρόνο. Από το 2005 κατέχουμε το πιστοποιητικό ISO 9001 για όλες τις υπηρεσίες μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (HARDWARE KAI SYSTEM SOFTWARE SERVICE)

Κόστος τεχνικής υποστήριξης υλικού και συστημικού λογισμικού (hardware & system software services).
Σε κάθε περίπτωση το κόστος της τεχνικής υποστήριξης ακολουθεί το σύστημα της χρονοχρέωσης και ειδικά τον παρακάτω πίνακα. Πέραν της χρονοχρέωσης έχουν κοστολογηθεί και παρατίθενται στους επόμενους πίνακες συγκεκριμένες υπηρεσίες, που αφορούν το hardware & system software.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΕΔΡΑ ΣΑΣ Σ.Υ.
ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ” ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ”
1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1ης ΩΡΑΣ 35€ 30€ 45€ 40€ -
2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1ης ΩΡΑΣ 25€ 20€ 35€ 30€ -
3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 15’ 15€ 10€ 20€ 10€ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SYSTEM SOFTWARE)
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΕΔΡΑ ΣΑΣ Σ.Υ.
ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ” ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ”
1 BACKUP – RESTORE ΑΡΧΕΙΩΝ
(γίνεται μόνο καθ’ υπόδειξη του πελάτη και αφού έχει συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα του)
25€ 20€ 30€ 25€ -
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (FORMAT) – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS KAI ΟΔΗΓΩΝ (DRIVERS)
(αφορά μόνο την εργασία format και την εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών από τα CD που πρέπει να έχει μαζί του ο πελάτης)
40€ 30€ 50€ 40€ -
3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (FORMAT) – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS KAI ΟΔΗΓΩΝ (DRIVERS) ΜΕ DOWNLOAD ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
(αφορά μόνο την εργασία format και την εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών από το Internet στην περίπτωση που οι τελευταίοι δεν διατίθεται από τον πελάτη
65€ 45€ 80€ 60€ -
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΥΠΟΥ UTILITY
(πχ acrobat reader, win zip, open office, ms office και nero, antivirus και γενικά απλές εφαρμογές που ζητά ο πελάτης να εγκατασταθούν από τα πρωτότυπα CD του)
35€ 25€ 55€ 45€ -
5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗΣ – EMAIL CLIENT
(σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ενεργοποιήσει την σύνδεση του στο Internet)
40€ 30€ 50€ 40€ 25€
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΕΔΡΑ ΣΑΣ Σ.Υ.
ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ” ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ”
1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Υ & ΓΕΝΙΚΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΙΜΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
(αφορά το έλεγχο οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, αν δεν χρήζει επισκευής)
10€ 7€ 15€ 10€ -
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Η/Υ (SERVER)
(αφορά το έλεγχο κεντρικών Η/Υ (servers) με όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά εργαλεία ώστε να εξακριβωθεί με ακρίβεια η πιθανή βλάβη)
100€ 80€ 120€ 95€ -
3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ VIRUS, SPYWARE, TROJAN KAI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ FORMAT 25€ 20€ 35€ 25€ -
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΕΔΡΑ ΣΑΣ Σ.Υ.
ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ” ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ”
1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 15€ 10€ 25€ 15€ -
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DVD/CD WRITER 15€ 10€ 25€ 15€ -
3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MODEM 15€ 10€ 25€ 15€ -
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (GHOST)
(Αφορά απλή αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου σκληρού δίσκου με όλα τα δεδομένα (ghost) του παλαιού εφόσον είναι αναγνώσιμα)
60€ 40€ 80€ 55€ 20€
5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΣΕ ΝΕΟ Η/Υ 60€ 40€ 80€ 50€ -
6 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ
(Εφόσον είναι εφικτό με τα υπάρχοντα εργαλεία)
100€ 80€ - - -
7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ BAD SECTORS ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ WINDOWS 25€ 20€ 45€ 40€ -
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΕΔΡΑ ΣΑΣ Σ.Υ.
ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ” ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ “ΛΥΣΗ”
1 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ - 7€ - 10€ -
2 ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ - 35€ - 45€ -
3 ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 7€ - 10€ -
4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
(αφορά τεχνικό έλεγχο και όχι απαραίτητα επιδιόρθωση. Ελάχιστη χρέωση. Αφορά μόνο τηλ. Κέντρα Panasonic)
50€ 35€ 55€ 40€ -
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3
(αφορά τεχνικό έλεγχο και όχι απαραίτητα επιδιόρθωση. Ελάχιστη χρέωση. Αφορά μόνο συστήματα CANON και SHARP)
50€ 35€ 55€ 40€ -
6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS – ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 24 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗ 15€ 10€ 20€ 15€ -
7 ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ (ACCESS POINTS)
(Γίνεται τοποθέτηση δείγματος AP και μετρήσεις με φορητό Η/Υ σε όλες τις πιθανές θέσεις, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη χρήση Access Points σε συνδυασμό με την πληρέστερη κάλυψη του επιθυμητού χώρου).
Η τιμή είναι ανά Access Point
- - - 15€ 8€
8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LINK ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
(Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των Access Point και των εξωτερικών κεραιών, η ευθυγράμμιση, η παραμετροποίηση και ο έλεγχος λειτουργίας. Δεν περιλαμβάνονται υλικά).
Τιμή ανά ζευγάρι κεραιών
- - - 200€ 100€

 

Τιμοκατάλογος Υπηρεσίων Λογισμικού (Software)

 

Εργασίες Αρχικής Εγκατάστασης Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Αρχική εγκατάσταση εφαρμογών Dos 32€ 40€
Αρχική εγκατάσταση εφαρμογών Windows (Server) 96€ 120€
Αρχική εγκατάσταση εφαρμογών Windows (Client) / τιμή για έκαστο pc εγκατάστασης 16€ 20€
Εγκατάσταση SQL 60€ 75€
Εγκατάσταση System software Server 240€ 300€
Εγκατάσταση νέων εκδόσεων Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Νέες εκδόσεις Dos 14€ 20€
Νέες εκδόσεις εφαρμογών Windows / τιμή για έκαστο H/Y εγκατάστασης (Για μέχρι 2 Η/Υ) 7€ 10€
Νέες εκδόσεις εφαρμογών Windows / τιμή για έκαστο H/Y εγκατάστασης (Από 3 H/Y μέχρι 5 H/Y) 5,60€ 8€
Νέες εκδόσεις εφαρμογών Windows / τιμή για έκαστο H/Y εγκατάστασης (Από 6 Η/Υ και πάνω) 7€ 10€
Εργασίες Παραμετροποίησης Εφαρμογών Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Παραμετροποίηση Control-1 120€ 150€
Παραμετροποίηση Control-2 28€ 350€
Παραμετροποίηση Control-3 400€ 500€
Παραμετροποίηση Control-4 680€ 850€
Παραμετροποίηση Control-5 880€ 1.100€
Παραμετροποίηση Γεν.Λογιστικής (άρθρα σύνδεσης) 120€ 150€
Παραμετροποίηση Παγιών 80€ 100€
Migration Αρχείων Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Migration Γ.Λ 32€ 40€
Migration Εμπορ.Διαχ. 40€ 50€
Φόρμες Παραστατικών Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Διαμόρφωση παραστατικών τιμολ.πώλησης 36€ 45€
Διαμόρφωση παραστατικων δαπανών 36€ 45€
Εκπαίδευση Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Εκπαίδευση ανα/ώρα 36€ 45€
Διαμόρφωση εκτυπώσεων σε εφαρμογές SQL Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Διαμόρφωση εκτυπώσεων από MIS-1 / για έκαστο report 80€ 100€
Διαμόρφωση επικοινωνίας εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων με importer/exporter 120€ 150€
Διαμόρφωση επικοινωνίας με εξωτερικά προγράμματα (φορητής τιμολόγησης - απογραφής κ.λ.π 120€ 150€
Διαμόρφωση επικοινωνίας με προγράμματα singular (cashier on line) 120€ 150€

 

Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού - εφαρμογών

 

Εργασίες επανεγκατάστασης εφαρμογών Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Επανεγκατάσταση εφαρμογών Dos 24€ 30€
Επανεγκατάσταση εφαρμογών Windows (Server) 72€ 90€
Επανεγκατάσταση εφαρμογών Windows (Client) / τιμή για έκαστο pc εγκατάστασης 12€ 15€
Επανεγκατάσταση SQL 42,50€ 50€
Επανεγκατάσταση System software Server 160€ 200€
Επισκευή εξοπλισμού PC Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Αντικατάσταση περιφερειακού εξαρτήματος / η χρέωση είναι ανα ώρα και θα συνυπολογισθεί και η αντίστοιχη εργασία software 24€ 30€
Καθαρισμός Ιών 40€ 50€
Εγκατάσταση drivers - περιφερειακά 24€ 30€
Επισκευή ειδών αυτοματισμού γραφείου Στην έδρα μας Στην έδρα του πελάτη
Καθαρισμός φωτοαντιγραφικού (αμοιβή ανά ώρα) 36€ 45€
Εγκατάσταση Ανταλλακτικών (αμοιβή ανά ώρα) 24€ 30€
Καθαρισμός fax (αμοιβή ανά ώρα) 12€ 15€
Εγκατάσταση ανταλλακτικών σε fax (αμοιβή ανά ώρα) 8€ 10€
Καθαρισμός αριθμομηχανής (αμοιβή ανά ώρα) 6,40€ 8€
Εγκατάσταση ανταλλακτικών σε αριθμομηχανή (αμοιβή ανά ώρα) 4€ 5€
Ενοικίαση εξοπλισμού Με σύμβόλαιο υποστήριξης Χωρίς συμβόλαιο υποστήριξης
Προσωρινή Αντικατάσταση Εκτυπωτή με OKI / χρέωση ανα μήνα 42€ 60€
Προσωρινή Αντικατάσταση εκτυπωτη με panasonic / χρέωση ανα μήνα 24,50€ 35€
Προσωρινή Αντικατάσταση οθόνης με CRT / χρέωση ανα μήνα 28€ 40€
Προσωρινή Αντικατάσταση οθόνης με TFT / χρέωση ανα μήνα 42€ 60€
Προσωρινή Αντικατάσταση ups 24,50€ 35€
Προσωρινή Αντικάτάσταση PC / χρέωση ανα μήνα 98€ 140€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.
  • Σε περίπτωση υλικού μη επισκευάσιμου, ο πελάτης καταβάλει την ελάχιστη χρέωση τεχνικού ελέγχου. Αν επιθυμεί να προμηθευτεί νέο αντίστοιχο προϊόν από την εταιρεία μας, το ποσόν της ελάχιστης χρέωσης, μετατρέπεται σε έκπτωση κατά την πώληση.
  • Σε κάθε περίπτωση η επισύναψη συμβολαίου υποστήριξης με τη εταιρεία μας αποτελεί την καλύτερη λύση για τους επαγγελματίες.
  • Σ.Υ. = Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης, και αφορά επαγγελματίες.