Σας κοινοποιούμε την τελευταία απόφαση της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες με καταληκτική ημερομηνία ισχύος έως 31/12/2020.

Εδώ η απόφαση: